• A mai dátum
  Csütörtök 2023.12.07.
  • November 2023
    • 22
    • Sz
    • Kultúrny program - Kulturális esemény
     2. trieda, 3. trieda, 4. trieda, 5. trieda, 6. trieda, 7. trieda, 8. trieda, 9. trieda
    • 11.22.
     5-7
    • Iskolai esemény
    • 20
    • Deň študentov - Diáknap, Deň športu a zábavy - A sport és a szórakozás napja
     1. trieda, 2. trieda, 3. trieda, 4. trieda, 5. trieda, 6. trieda, 7. trieda, 8. trieda, 9. trieda
    • 11.20.
     1-7
    • Iskolai esemény
    • 17
    • Štátny sviatok - Államünnep
     1. trieda, 2. trieda, 3. trieda, 4. trieda, 5. trieda, 6. trieda, 7. trieda, 8. trieda, 9. trieda
    • 11.17.
     1-7
    • Törölt oktatás
  • Kapcsolatok

   • Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským Vinica Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Ipolynyék
   • Tel. č.: +421 945 452 646
   • Školská 10, 991 28 Vinica Slovakia
   • 37831798
   • 2021644889
   • ! SLÚŽI IBA NA ÚHRADU STRAVNÉHO ! SK59 0200 0000 0016 3752 4658 Pre hlavný bankový účet prosím kontaktovať vedenie školy.
   • Školská jedáleň: 0915 811 648
  • Bejelentkezés