• Kapcsolatok

      • Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským Vinica Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Ipolynyék
      • Tel. č.: +421 945 452 646
      • Školská 10, 991 28 Vinica Slovakia
      • 37831798
      • 2021644889
      • ! SLÚŽI IBA NA ÚHRADU STRAVNÉHO ! SK59 0200 0000 0016 3752 4658 Pre hlavný bankový účet prosím kontaktovať vedenie školy.
      • Školská jedáleň: 0915 811 648
    • Bejelentkezés