• Osztálynévsor

   • D G
   • D G1. trieda
   • L G
   • L G1. trieda
   • B H
   • B H1. trieda
   • L H
   • L H1. trieda
   • L J
   • L J1. trieda
   • S J
   • S J1. trieda
   • N K
   • N K1. trieda
   • A M
   • A M1. trieda
   • B M
   • B M1. trieda
   • R N
   • R N1. trieda
   • F P
   • F P1. trieda
   • A R
   • A R1. trieda
   • L T
   • L T1. trieda
   • A T
   • A T1. trieda
   • I V
   • I V1. trieda
   • S Z
   • S Z1. trieda
   • A B
   • A B2. trieda
   • Á B
   • Á B2. trieda
   • V B
   • V B2. trieda
   • I B
   • I B2. trieda
  • Kapcsolatok

   • Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským Vinica Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Ipolynyék
   • Tel. č.: +421 945 452 646
   • Školská 10, 991 28 Vinica Slovakia
   • 37831798
   • 2021644889
   • ! SLÚŽI IBA NA ÚHRADU STRAVNÉHO ! SK59 0200 0000 0016 3752 4658 Pre hlavný bankový účet prosím kontaktovať vedenie školy.
   • Školská jedáleň: 0915 811 648
  • Bejelentkezés